Konkurs "Tworzymy Przestrzeń dla Wszystkich" – konkurs na projekt muralu

dowiedz się więcej

Konkurs "Tworzymy Przestrzeń dla Wszystkich"

W ramach całego projektu zorganizowaliśmy dwa konkursy. W pierwszym z nich, skierowanym do samorządów, wybraliśmy dwa najbardziej dostępne miasta w Polsce, w których przy współpracy z Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu namalujemy dwa murale podnoszące świadomość życia bez barier.

W drugim konkursie na projekt muralu, który się rozpoczął 20.02.2024, skierowanym do organizacji pozarządowych oraz szkół publicznych i niepublicznych wyłonimy dwa projekty, które będą inspiracją 30% ścian obu murali.

Harmonogram konkursu na projekt muralu:

  • Termin składania zgłoszeń rozpoczyna się 20.02.2024 o godzinie 7:00.
  • Termin składania zgłoszeń upływa 02.04.2024r. o godzinie 15:00.
  • Ogłoszenie wyników konkursu – 26.04.2024r.

Zapraszamy do przesyłania prac artystycznych, które przedstawiają temat dostępności w przestrzeni publicznej.

Praca artystyczna powinna podejmować co najmniej jeden z poniższych tematów:

  • podniesienie świadomości potrzeby szczególnych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami, starszych lub z trwałymi/czasowymi trudnościami w zakresie mobilności i percepcji;
  • promowanie poprawy dostępności przestrzeni publicznej, w tym architektury, budynków, produktów, usług i obsługi dla osób z niepełnosprawnościami, starszych lub z trwałymi/czasowymi trudnościami w zakresie mobilności i percepcji;
  • szerzenie świadomości nt. podwyższenia standardów związanych z edukacją i nauczaniem osób z niepełnosprawnościami, starszych i osób z trwałymi lub czasowymi trudnościami w zakresie mobilności i percepcji;
  • szerzenie świadomości nt. neuroróżnorodności;
  • szerzenie świadomości nt. życia bez barier.

Technika i forma przygotowania zgłoszenia jest dowolna: papierowa lub elektroniczna (pliki do 25 MB pocztą elektroniczną, pliki powyżej 25 MB powinny być dostarczone na nośnikach cyfrowych.